EDITORIAL

DEMOCRÀCIA DE BAIXA INTENSITAT

Quatre Gats del Moianès – grup actiu de debat

Després de la dictadura de Primo de Rivera de (1923-1930), va accedir al poder el general Berenguer. El seu govern es va conèixer com la “dictablanda”.

En cada moment històric, les classes dominants adapten el sistemes polítics a les seves necessitats. Quan les forces productives entren en contradicció amb les relacions de producció les superestructures polítiques trontollen i tots els grups socials en conflicte intenten que la transformació que es desencadena vagi en la direcció que millor defensi els seus interessos de classe.

Les oligarquies mundials estan preocupades per les limitacions que les sobiranies locals puguin representar als seus plans de domini. El tractat de lliure comerç entre la UE i USA anomenat TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnershp) en seria un exemple actual ben representatiu.

A escala local, i en l’actual marc polític, es vol substituir la democràcia per la demoscòpia. Enquestes, consultes d’opinió i processos participatius pretenen eliminar la presa de decisions basades en el vot directe, unipersonal i vinculant dels ciutadans. Els partits que tenen el poder polític només s’interessen per l’estat d’ànim de la població per tal de construir la seva propaganda.

Cada cop més hi ha una desconfiança mútua: els ciutadans desconfiem dels partits polítics i, recíprocament, els partits desconfien de la població.

Monras i Dionis

Josep Montràs i Dionís Guiteras

El cas del “Procés participatiu” per a la constitució de la comarca del Moianès n’és un clar exemple. El fet que la consulta no fos vinculant és, en aquest sentit, el seu tret més característic. No es tracta tant de posar en dubte els resultats com d’alertar sobre el mecanisme emprat. És especialment simptomàtica l’oposició a la celebració d’aquest Procés participatiu que van mantenir els alcaldes, tot i no ser vinculant, fins que no van tenir més remei que acceptar-lo per imposició del govern de la Generalitat. Curiosament, aquest fet de tanta rellevància va ser obviat en tots els actes informatius sobre el Procés participatiu, que a més a més van resultar mancats de debat real sobre el tema posat en qüestió.

Josep Monràs i Dionís Guiteras

Josep Montràs i Dionís Guiteras

De tots nosaltres depèn que els profunds canvis de sistema polític-econòmic que s’albiren siguin fets en benefici de la majoria i no tan sols en profit d’una minoria. Per això son importants totes les ocasions, per menors que siguin, de posar en pràctica la democràcia participativa de base. En les properes eleccions municipals hauríem d’exigir als partits que s’hi presenten que, en cas de resultar elegits es comprometin a convocar REFERÈNDUMS VINCULANTS per a totes aquelles qüestions que afectin de forma substancial les condicions de vida de la majoria de la població.

Quatre Gats del Moianès – grup actiu de debat (https://quatregatsdelmoianes.wordpress.com) és un espai de tertúlia en el que posem en comú i debatem temes d’actualitat, amb la intenció d’ampliar la comprensió del món on vivim, i aportant el nostre gra de sorra per deixar-lo millor de com l’hem trobat.