EDITORIAL

Sosa, els ingredients d’un doble joc:
L’ajuntament presumptament enfangat

Quatre Gats del Moianès – grup actiu de debat

En el darrer número de La Tosca s’ha publicat, en la secció de Vida Municipal, l’article «Moià, balanç a mitja legislatura», signat per Josep Font. En aquest article, fruit d’una entrevista amb l’actual alcalde, Dionís Guiteras, i amb les tres regidores del PDeCAT, en parlar de les zones industrials es diu, entre altres coses que,

l’empresa Sosa s’ha vist obligada a invertir fora del Moianès per la impossibilitat d’expandir les seves infraestructures a Moià

i se citen les afirmacions de l’alcalde següents:

«…que no passi més com el cas Sosa amb tantes traves administratives, polítiques i socials…La pressió social i política ha fet que els tràmits administratius hagin estat més complexos…No seria gens racional que…resulti que els empresaris se’n vagin per culpa de posar-hi impediments. Calia fer modificacions de planejament urbanístic per a regularitzar una situació que no era del tot regular (sic) La pressió social i política ho han dificultat».

Considerem que aquestes afirmacions de l’alcalde de Moià mereixen algunes puntualitzacions.

Quan l’alcalde Guiteras diu que «la situació no era del tot regular» pretén minimitzar l’existència d’un cúmul d’infraccions urbanístiques i, fins i tot, de presumptes delictes, acumulats en les successives ampliacions de les instal·lacions ocupades per Sosa Ingredients, S.L..

Cal dir també que els tràmits administratius que està seguint la pretesa requalificació dels terrenys de Sosa, no són altres que els que marca la legislació urbanística vigent. Si s’han allargat més del que era previsible ha estat per errors de tramitació del propi ajuntament (que va aprovar inicialment una Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana amb un expedient incomplet) per això li va caldre reiniciar tot el tràmit. És injust atribuir aquest endarreriment a cap «pressió social i política». La pèrdua d’un any sencer només és fruit de la incompetència dels promotors (Sosa) i del mateix ajuntament.

En el període d’informació pública de la Modificació Puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Moià, promoguda per Sosa Ingredients, S.L., i aprovada inicialment pel ple municipal de 29 de març, uns ciutadans hi van presentar al·legacions, tal com era el seu dret, per contribuir a fer que no es reproduïssin les formes impròpies amb què, dissortadament, s’havia gestionat l’urbanisme de Moià en l’època Montràs.

Per a aquells lectors que no estiguin familiaritzats amb el tema que ens ocupa, creiem necessari aportar algunes informacions que els permetin formar-se una idea més acurada sobre la situació:

Sosa Ingredients, S.L., era una empresa familiar que estava instal·lada a Castellterçol. Actualment radica al Sot d’Aluies de Moià. Va començar a desplaçar-s’hi l’any 2011, segons l’ escriptura notarial d’arrendament amb opció de compra núm. 1610 de 18 de novembre d’aquell any. En aquesta escriptura hi consta que Sosa coneixia la situació urbanística de les naus (que no era altra que la seva il·legalitat). El dia 11 de juliol de 2012 la fàbrica Sosa de Castellterçol va incendiar-se i l’empresa va accelerar el procés de desplaçament de la seva producció cap a Moià.

En les successives ampliacions d’activitat, Sosa ha anat ocupant més naus al Sot d’Aluies, la majoria il·legals (des del punt de vista urbanístic). Amb la Modificació Puntual del Pla General, que ara ha promogut, pretén assolir un doble objectiu: primer, legalitzar tot el que ja ha anat acumulant en situació urbanística irregular, i segon, aprofitar-ho per a poder fer una nova ampliació ocupant encara més espai de sòl agrícola no urbanitzable.

Sosa Ingredients, S.L., ja no és l’empresa familiar i arrelada al territori que havia estat. La composició del seu capital social així ho demostra (amb una important participació, al voltant del 80 %, compartida per una empresa de capital risc i una multinacional estrangera). Tampoc no es correspon amb la realitat la seva presentació com a dinamitzadora d’un hub agroalimentari a Moià, quan ja ha iniciat el seu desplaçament cap a Navarcles, a l’antiga Colònia Galobart.

Històricament, el paper de l’ajuntament ha sigut el de col·laborador necessari (per acció i/o omissió) en la consolidació de la situació actual, fent sistemàticament deixadesa de les seves obligacions en matèria de protecció de la legalitat urbanística, que la Llei d’Urbanisme de Catalunya atorga, amb caràcter imperatiu, als ajuntaments.

S’ha arribat fins i tot, a atorgar, amb ple coneixement de causa, llicències municipals per a la construcció d’edificacions o la consolidació d’usos contraris als permesos pel planejament. També s’ha tolerat que Sosa operés sense la corresponent llicència d’activitat.

Les actuacions més greus corresponen a l’època de l’alcalde Josep Montràs. No obstant això, s’ha deixat empitjorar la situació en l’època de l’actual alcalde (que ho és des del dia 11 de juny del 2011).

Tot i que l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General – promoguda per Sosa Ingredients, S.L., i redactada pels tècnics contractats per la pròpia empresa – correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central (Generalitat), si l’equip que ara governa l’ajuntament no acceptés les al·legacions presentades i fes un pas més aprovant-la provisionalment, no faria altra cosa que afavorir la revaloració dels terrenys i instal·lacions d’aquesta empresa que, donat el cas, podria vendre’s-ho tot a molt millor preu, tenint en compte la situació d’il·legalitat urbanística greu en què ara es troba. Es premiaria així el comportament infractor en lloc de sancionar-lo.

Considerem que l’ajuntament fa bé de voler col·laborar a mantenir l’activitat econòmica, però no a qualsevol preu. Afavorir la concessió de drets a particulars mitjançant l’acceptació dels seus fets consumats, no sembla un bon precedent des de el punt de vista de la defensa del bé comú.

En aquest cas, si s’acabés produint l’aprovació, seria molt preocupant, donat que l’actual alcalde de Moià ostenta càrrecs de més ampli abast territorial, ja que també és president del Consell Comarcal i, fins i tot, president de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (!) de la Diputació de Barcelona, entitat aquesta de la que és vicepresident.

Més informació a : https://quatregatsdelmoianes.wordpress.com/sosa/

Quatre Gats del Moianès. Grup actiu de debat.

Article publicat a la revista La Tosca, núm. 770 (juliol-agost 2017)


Quatre Gats del Moianès – grup actiu de debat (https://quatregatsdelmoianes.wordpress.com) és un espai de tertúlia en el que posem en comú i debatem temes d’actualitat, amb la intenció d’ampliar la comprensió del món on vivim, i aportant el nostre gra de sorra per deixar-lo millor de com l’hem trobat.

Tots els EDITORIALS

Anuncis